اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718008/3-سال-حبس-برای-پیمانکار-حادثه-اتوبوس-دانشگاه-آزاد/3-سال-حبس-برای-پیمانکار-حادثه-اتوبوس-دانشگاه-آزاد&text=3-سال-حبس-برای-پیمانکار-حادثه-اتوبوس-دانشگاه-آزاد

اشتراک گذاری