اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718009/تصمیم-برای-کاهش-زمان-ترخیص-کالا/تصمیم-برای-کاهش-زمان-ترخیص-کالا&text=تصمیم-برای-کاهش-زمان-ترخیص-کالا

اشتراک گذاری