اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718018/۶۶-کشته-و-زخمی-در-پی-۱۱-انفجار-استان-ننگرهار/۶۶-کشته-و-زخمی-در-پی-۱۱-انفجار-استان-ننگرهار&text=۶۶-کشته-و-زخمی-در-پی-۱۱-انفجار-استان-ننگرهار

اشتراک گذاری