اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718021/راه-اندازی-نسخه-آزمایشی-سامانه-اشتغال-ایرانیان/راه-اندازی-نسخه-آزمایشی-سامانه-اشتغال-ایرانیان&text=راه-اندازی-نسخه-آزمایشی-سامانه-اشتغال-ایرانیان

اشتراک گذاری