اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718031/همتی-شرایط-اقتصادی-کشور-تا-پایان-سال-بهبود-می‌یابد/همتی-شرایط-اقتصادی-کشور-تا-پایان-سال-بهبود-می‌یابد&text=همتی-شرایط-اقتصادی-کشور-تا-پایان-سال-بهبود-می‌یابد

اشتراک گذاری