اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718033/واکنش-آیت-الله-جنتی-به-اختلاف-سلیقه-بزرگان/واکنش-آیت-الله-جنتی-به-اختلاف-سلیقه-بزرگان&text=واکنش-آیت-الله-جنتی-به-اختلاف-سلیقه-بزرگان

اشتراک گذاری