اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718041/گرد-و-خاک-در-نوار-شرقی-کشور/گرد-و-خاک-در-نوار-شرقی-کشور&text=گرد-و-خاک-در-نوار-شرقی-کشور

اشتراک گذاری