اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718043/ظریف-با-ایرانیان-مقیم-سوئد-دیدار-و-گفتگو-کرد/ظریف-با-ایرانیان-مقیم-سوئد-دیدار-و-گفتگو-کرد&text=ظریف-با-ایرانیان-مقیم-سوئد-دیدار-و-گفتگو-کرد

اشتراک گذاری