اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718073/درگیری-های-مرزی-هند-و-پاکستان/درگیری-های-مرزی-هند-و-پاکستان&text=درگیری-های-مرزی-هند-و-پاکستان

اشتراک گذاری