اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718100/ابلاغ-شیوه-نامه-اجرایی-پرداخت-حقوق-و-مزایای-کارکنان-دولت/ابلاغ-شیوه-نامه-اجرایی-پرداخت-حقوق-و-مزایای-کارکنان-دولت&text=ابلاغ-شیوه-نامه-اجرایی-پرداخت-حقوق-و-مزایای-کارکنان-دولت

اشتراک گذاری