اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718110/جهانگیری-مازندران-از-قطب‌های-مهم-حفظ-امنیت-غذایی-کشور-است/جهانگیری-مازندران-از-قطب‌های-مهم-حفظ-امنیت-غذایی-کشور-است&text=جهانگیری-مازندران-از-قطب‌های-مهم-حفظ-امنیت-غذایی-کشور-است

اشتراک گذاری