اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718115/پیشرفت‌های-صنعت-دفاعی-در-گفتگو-با-وزیر-دفاع/پیشرفت‌های-صنعت-دفاعی-در-گفتگو-با-وزیر-دفاع&text=پیشرفت‌های-صنعت-دفاعی-در-گفتگو-با-وزیر-دفاع

اشتراک گذاری