اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718154/جهانگیری-راهبرد-دولت-بی‌اثر-کردن-تحریم‌هاست/جهانگیری-راهبرد-دولت-بی‌اثر-کردن-تحریم‌هاست&text=جهانگیری-راهبرد-دولت-بی‌اثر-کردن-تحریم‌هاست

اشتراک گذاری