اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718155/وزیران-خارجه-ایران-و-نروژ-دیدار-کردند/وزیران-خارجه-ایران-و-نروژ-دیدار-کردند&text=وزیران-خارجه-ایران-و-نروژ-دیدار-کردند

اشتراک گذاری