اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718156/صنعت-کفش-صنعت-اشتغالزایی-است/صنعت-کفش-صنعت-اشتغالزایی-است&text=صنعت-کفش-صنعت-اشتغالزایی-است

اشتراک گذاری