اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718188/آزادسازی-چند-منطقه-در-ادلب/آزادسازی-چند-منطقه-در-ادلب&text=آزادسازی-چند-منطقه-در-ادلب

اشتراک گذاری