اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718196/ایران-در-جایگاه-سوم-ووشوی-آسیا/ایران-در-جایگاه-سوم-ووشوی-آسیا&text=ایران-در-جایگاه-سوم-ووشوی-آسیا

اشتراک گذاری