اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718212/روحانی-مشکلات-فعلی-را-دشمنان-تحمیل-کرده-اند/روحانی-مشکلات-فعلی-را-دشمنان-تحمیل-کرده-اند&text=روحانی-مشکلات-فعلی-را-دشمنان-تحمیل-کرده-اند

اشتراک گذاری