اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718231/ثبت-نام-۶هزار-نفر-برای-اربعین-در-یک-روز/ثبت-نام-۶هزار-نفر-برای-اربعین-در-یک-روز&text=ثبت-نام-۶هزار-نفر-برای-اربعین-در-یک-روز

اشتراک گذاری