اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718271/شرایط-قرارداد-و-لایحه-تجارت-در-نشست-مجلس/شرایط-قرارداد-و-لایحه-تجارت-در-نشست-مجلس&text=شرایط-قرارداد-و-لایحه-تجارت-در-نشست-مجلس

اشتراک گذاری