اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718278/پرداخت-۷۰-درصد-مطالبات-چایکاران-شمال/پرداخت-۷۰-درصد-مطالبات-چایکاران-شمال&text=پرداخت-۷۰-درصد-مطالبات-چایکاران-شمال

اشتراک گذاری