اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/719109/پایان-انتقال-حجاج-به-کشور/پایان-انتقال-حجاج-به-کشور&text=پایان-انتقال-حجاج-به-کشور

اشتراک گذاری