اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/734660/اعلام-نتایج-دوره-بدون-آزمون-ارشد-پزشکی-98/اعلام-نتایج-دوره-بدون-آزمون-ارشد-پزشکی-98&text=اعلام-نتایج-دوره-بدون-آزمون-ارشد-پزشکی-98

اشتراک گذاری