اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/734669/رزمایش-دریایی-ایران-و-روسیه-در-اقیانوس-هند/رزمایش-دریایی-ایران-و-روسیه-در-اقیانوس-هند&text=رزمایش-دریایی-ایران-و-روسیه-در-اقیانوس-هند

اشتراک گذاری