اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/734974/دستگیری-۲-تیم-تروریستی-در-خوزستان/دستگیری-۲-تیم-تروریستی-در-خوزستان&text=دستگیری-۲-تیم-تروریستی-در-خوزستان

اشتراک گذاری