اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/737641/افزایش-بدهی-دولت-به-بانک-مرکزی-عامل-مهم-رشدنقدینگی/افزایش-بدهی-دولت-به-بانک-مرکزی-عامل-مهم-رشدنقدینگی&text=افزایش-بدهی-دولت-به-بانک-مرکزی-عامل-مهم-رشدنقدینگی

اشتراک گذاری