اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/737859/رایزنی-ظریف-با-همتاهای-عراقی-روسی-و-سوری/رایزنی-ظریف-با-همتاهای-عراقی-روسی-و-سوری&text=رایزنی-ظریف-با-همتاهای-عراقی-روسی-و-سوری

اشتراک گذاری