اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/738748/نمایندگان-ایران-در-دیدار-پایانی/نمایندگان-ایران-در-دیدار-پایانی&text=نمایندگان-ایران-در-دیدار-پایانی

اشتراک گذاری