اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/738772/دفترچه-آزمون-ارشد-فراگیر-پیام-نور-منتشر-شد/دفترچه-آزمون-ارشد-فراگیر-پیام-نور-منتشر-شد&text=دفترچه-آزمون-ارشد-فراگیر-پیام-نور-منتشر-شد

اشتراک گذاری