اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/738807/صدور-کارت-ملی-هوشنمد-برای-۴۶-میلیون-نفر/صدور-کارت-ملی-هوشنمد-برای-۴۶-میلیون-نفر&text=صدور-کارت-ملی-هوشنمد-برای-۴۶-میلیون-نفر

اشتراک گذاری