اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/738810/تشکیل-کارگروه-مد-و-لباس-بر-اساس-قانون/تشکیل-کارگروه-مد-و-لباس-بر-اساس-قانون&text=تشکیل-کارگروه-مد-و-لباس-بر-اساس-قانون

اشتراک گذاری