اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/738941/اهالی-اطراف-رودخانه-قره-سو-فعلا-ماهی-نخرند/اهالی-اطراف-رودخانه-قره-سو-فعلا-ماهی-نخرند&text=اهالی-اطراف-رودخانه-قره-سو-فعلا-ماهی-نخرند

اشتراک گذاری