اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/738945/ایران-دومین-بار-قهرمان-ووشوی-جهان/ایران-دومین-بار-قهرمان-ووشوی-جهان&text=ایران-دومین-بار-قهرمان-ووشوی-جهان

اشتراک گذاری