اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/738946/مبارزه-با-مفسدان-اقتصادی-بیانگر-حق‌طلبی-نظام/مبارزه-با-مفسدان-اقتصادی-بیانگر-حق‌طلبی-نظام&text=مبارزه-با-مفسدان-اقتصادی-بیانگر-حق‌طلبی-نظام

اشتراک گذاری