اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/751829/احکام-جدید-۸۷۰-هزار-معلم-در-طرح-رتبه-بندی/احکام-جدید-۸۷۰-هزار-معلم-در-طرح-رتبه-بندی&text=احکام-جدید-۸۷۰-هزار-معلم-در-طرح-رتبه-بندی

اشتراک گذاری