اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/751956/یک-درصد-از-مالیات‌های-مستقیم-برای-توسعه-حمل-ونقل-عمومی/یک-درصد-از-مالیات‌های-مستقیم-برای-توسعه-حمل-ونقل-عمومی&text=یک-درصد-از-مالیات‌های-مستقیم-برای-توسعه-حمل-ونقل-عمومی

اشتراک گذاری