اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/760790/افزایش-تبادلات-فناورانه-ایران-و-ترکیه/افزایش-تبادلات-فناورانه-ایران-و-ترکیه&text=افزایش-تبادلات-فناورانه-ایران-و-ترکیه

اشتراک گذاری