اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/77366/وزیر-امور-خارجه-ایتالیا-تروریست-ها-اسلام-را-هدف-گرفته-اند/وزیر-امور-خارجه-ایتالیا-تروریست-ها-اسلام-را-هدف-گرفته-اند&text=وزیر-امور-خارجه-ایتالیا-تروریست-ها-اسلام-را-هدف-گرفته-اند

اشتراک گذاری