اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/78394/ابتکار-خشکسالی-در-ایران-11-برابر-می-شود/ابتکار-خشکسالی-در-ایران-11-برابر-می-شود&text=ابتکار-خشکسالی-در-ایران-11-برابر-می-شود

اشتراک گذاری