اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/88046/عرض-ارادت-نماینده-سازمان-ملل-در-حرم-امیرالمومنین-ع/عرض-ارادت-نماینده-سازمان-ملل-در-حرم-امیرالمومنین-ع&text=عرض-ارادت-نماینده-سازمان-ملل-در-حرم-امیرالمومنین-ع

اشتراک گذاری