اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=100115&title=روش برخورد با نامزد پس از خواستگاری

اشتراک گذاری