اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=100765&title=استطاعت با شهریه و سایر وجوه شرعی

اشتراک گذاری