اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=100786&title=آیا روحانى و خدمه كاروان‏ حج مستطیع هستند

اشتراک گذاری