اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=100808&title=تکلیف فرزندان در صورت ثبت نام پدر و فوت او قبل از حج

اشتراک گذاری