اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=100971&title=دادن حیوان بیمار و معیوب به عنوان زکات

اشتراک گذاری