اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=101169&title=وصیت به محروم کردن از ارث

اشتراک گذاری