اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=101173&title=لزوم داخل بودن موارد وصیت در ثلث اموال وصیت کننده

اشتراک گذاری