اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=101174&title=عدم اعتبار وصیت نامه بدون امضا

اشتراک گذاری