اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=101176&title=تاخیر دفن برای عمل به وصیت دفن در جمعه

اشتراک گذاری