اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=101190&title=اعجاز قرآن در اشاره به اثر انگشت

اشتراک گذاری